دانلود رایگان
   

دانلود نمونه سوالات رشته های علم اطلاعات و دانش شناسی با جواب تستی و تشریحی

>  (1712169) آشنايي با اطلاعات و ارتباطات
>  (1224044) آشنايي با بانكهاي اطلاعاتي علوم انساني و اجتماعي
>  (1712214) آشنايي با تاريخ ادبيات ايران
>  (1712177) آشنايي با تاريخ ادبيات جهان
>  (1212300) آشنايي با دفاع مقدس (رایگان دانلود کنید)
>  (1224034) آشنايي با صنعت چاپ و نشر
>  (1712191) آشنايي با علم سنجي
>  (1712174) آشنايي با فناوري هاي اطلاعات و ارتباطات
>  (1712206) آشنايي با مديريت دانش
>  (1712167) آشنايي با مطبوعات و رسانه ها
>  (1712176) آشنايي با نرم افزارهاي كتابخانه اي
>  (1712185) آشنايي با نسخه هاي خطي و آثار كمياب
>  (1712172) آشنايي با ويراستاري و نشر
>  (1712183) آشنايي با پايگاههاي اطلاعاتي
>  (1223175) آشنايي باقانون اساسي جمهوري اسلامي ايران (رایگان دانلود کنید)
>  (1712190) آمار براي كتابداران
>  (1117019) آمار و احتمال مقدماتي
>  (1220433) آيين زندگي (اخلاق كاربردي ) (رایگان دانلود کنید)
>  (1712162) آيين نگارش علمي
>  (1233033) اخلاق اسلامي ( مباني و مفاهيم ) (رایگان دانلود کنید)
>  (1712215) اخلاق حرفه اي
>  (1224041) اداره كتابخانه
>  (1712182) اصول كار مرجع
>  (1224033) اصول كار مرجع
>  (1233030) انديشه اسلامي 1 (رایگان دانلود کنید)
>  (1233031) انديشه اسلامي 2 (رایگان دانلود کنید)
>  (1220479) انديشه سياسي امام خميني (رایگان دانلود کنید)
>  (1220434) انقلاب اسلامي ايران (رایگان دانلود کنید)
>  (1213115) تاريخ ادبيات ايران
>  (1213116) تاريخ ادبيات جهان
>  (1220010) تاريخ اديان
>  (1712155) تاريخ تمدن
>  (1224045) تاريخ تمدن
>  (1712197) تاريخ علوم
>  (1220009) تاريخ عمومي فلسفه
>  (1712200) تحقيق مقدماتي در كتابداري و اطلاع رساني
>  (1215427) تربيت بدني (رایگان دانلود کنید)
>  (1215429) تربيت بدني ويژه (رایگان دانلود کنید)
>  (1233032) تفسير موضوعي قرآن (رایگان دانلود کنید)
>  (1233038) تفسير موضوعي نهج البلاغه (رایگان دانلود کنید)
>  (1712180) جامعه شناسي اوقات فراغت و مطالعه
>  (1216132) جغرافياي شهري و روستا شناسي
>  (1224035) حفاظت و نگهداري مواد كتابخانه
>  (1220657) حفظ جزء ٣٠ قرآن كريم (رایگان دانلود کنید)
>  (1712216) خدمات برون كتابخانه اي
>  (1224042) خدمات عمومي
>  (1233043) دانش خانواده و جمعیت (رایگان دانلود کنید)
>  (1217113) روانشناسي اجتماعي
>  (1217114) روانشناسي عمومي
>  (1217115) روانشناسي كودك و نوجوان
>  (1212256) زبان خارجه (رایگان دانلود کنید)
>  (1712198) زبانشناسي كاربردي
>  (1712165) ساختمان و تجهيزات كتابخانه
>  (1224031) ساختمان و تجهيزات كتابخانه
>  (1712187) سازماندهي رايانه اي منابع
>  (1712161) سازماندهي مواد 1 (فهرست نويسي توصيفي و تحليلي)
>  (1224023) سازماندهي مواد 1 : فهرست نويسي
>  (1712166) سازماندهي مواد 2 (رده بندي ديويي)
>  (1224025) سازماندهي مواد 2 : رده بندي
>  (1712181) سازماندهي مواد 3 (رده بندي كنگره)
>  (1224032) سازماندهي مواد 3 : فهرست نويسي
>  (1224036) سازماندهي مواد 4 : رده بندي
>  (1224043) شيوه هاي مطالعه
>  (1712199) طراحي و مديريت وب كتابخانه ها و مراكز اطلاع رساني
>  (1213210) فارسي (رایگان دانلود کنید)
>  (1712152) فراهم آوري و توسعه مجموعه
>  (1229128) فرهنگ وتمدن اسلام و ايران (رایگان دانلود کنید)
>  (1211411) فلسفه اخلاق (با تكيه بر مباحث تربيتي) (رایگان دانلود کنید)
>  (1712204) كتابخانه هاي آموزشگاهي و توسعه يادگيري
>  (1712193) كتابخانه هاي تخصصي و توسعه اهداف سازماني
>  (1712196) كتابخانه هاي دانشگاهي و توسعه علمي
>  (1712192) كتابخانه هاي عمومي و توسعه فرهنگي
>  (1712178) كتابخانه و توسعه پايدار
>  (1224001) كتابخانه و كتابداري
>  (1221022) كليات علم اقتصاد
>  (1224009) ماشين نويسي 1: فارسي
>  (1224012) ماشين نويسي 2 : لاتين
>  (1222072) مباني تاريخ اجتماعي
>  (1222073) مباني جامعه شناسي
>  (1218096) مباني سازمان و مديريت
>  (1223017) مباني علم حقوق
>  (1712151) مباني علوم رايانه
>  (1115013) مباني كامپيوتر و برنامه نويسي
>  (1712194) مباني و روش هاي آموزش سواد اطلاعاتي
>  (1212155) متون اختصاص انگليسي 2
>  (1712163) متون اختصاصي انگليسي 1
>  (1212154) متون اختصاصي انگليسي 1
>  (1712170) متون اختصاصي انگليسي 2
>  (1712184) متون اختصاصي انگليسي 3
>  (1220008) متون اختصاصي عربي 1
>  (1224039) متون اختصاصي عربي 2
>  (1212156) متون اختصاصي فرانسه 1
>  (1212157) متون اختصاصي فرانسه 2
>  (1224046) مجموعه سازي 1 : انتخاب
>  (1224047) مجموعه سازي 2 : تهيه و سفارش
>  (1712201) مديريت كتابخانه ها و مراكز اطلاعاتي
>  (1712189) مديريت نشريات ادواري
>  (1712173) مرجع شناسي تخصصي
>  (1224028) مرجع شناسي تخصصي
>  (1712205) مرجع شناسي علوم اسلامي
>  (1712208) مرجع شناسي عمومي
>  (1220007) مرجع شناسي عمومي (لاتين)
>  (1220006) مرجع شناسي عمومي : فارسي و عربي
>  (1712186) مقدمات آرشيو
>  (1712164) مقدمه اي بر روابط عمومي
>  (1712149) مقدمه اي بر كتابداري و اطلاع رساني
>  (1224038) مواد سمعي و بصري
>  (1224030) مواد و خدمات كتابخانه براي بزرگسالان
>  (1712179) مواد و خدمات كتابخانه براي بزرگسالان نوسواد
>  (1224022) مواد و خدمات كتابخانه براي كودكان و نوجوانان
>  (1712154) مواد و خدمات كتابخانه براي كودكان و نوجوانان
>  (1712202) نمايه سازي كتاب
>  (1712153) واژه پردازي (فارسي و لاتين)
>  (1215428) ورزش 1 (رایگان دانلود کنید)
>  (1215430) ورزش ويژه (رایگان دانلود کنید)
>  (1224024) گزارش نويسي


   برو به بالای صفحهنظرات   نظرات و پیشنهادات خود را از قسمت زیر ارسال کنید


نام: *
ايميل: *
نظر: *
كد امنيتي:           كد امنيتي
کراکترهای نمايش داده شده در تصوير را در فيلد كد امنيتي وارد كنيد.
برچسبها:


Designed By Eleworks Studio Web Department
کلیه حقوق این سایت متعلق به PNULIB می باشد.

این سایت هیچ وابستگی به دانشگاه و مدیریت آن ندارد و به صورت کاملا شخصی اداره می شود