دانلود رایگان
   

دانلود نمونه سوالات رشته های علوم تربيتي با جواب تستی و تشریحی

>  (1212300) آشنايي با دفاع مقدس (رایگان دانلود کنید)
>  (1211352) آشنايي با فعاليتهاي تربيتي و اجتماعي
>  (1211066) آشنايي با فعاليتهاي تربيتي و اجتماعي
>  (1211020) آشنايي با كتابخانه و اصول كتابداري
>  (1211065) آشنايي با مفاهيم و روش تدريس رياضيات
>  (1223175) آشنايي باقانون اساسي جمهوري اسلامي ايران (رایگان دانلود کنید)
>  (1117005) آمار استنباطي
>  (1117004) آمار توصيفي
>  (1211010) آموزش بزرگسالان
>  (1211064) آموزش هنر نقاشي و كاردستي
>  (1211017) آموزش و پرورش ابتدايي، راهنمايي و متوسطه
>  (1211016) آموزش و پرورش تطبيقي
>  (1211044) آموزش و پرورش تطبيقي
>  (1211057) آموزش و پرورش تطبيقي
>  (1211027) آموزش و پرورش كودكان استثنائي
>  (1211061) آموزش و پرورش پيش دبستاني و دبستاني
>  (1220433) آيين زندگي (اخلاق كاربردي ) (رایگان دانلود کنید)
>  (1217035) اختلالات يادگيري
>  (1211078) اخلاق اسلامي
>  (1233033) اخلاق اسلامي ( مباني و مفاهيم ) (رایگان دانلود کنید)
>  (1213112) ادبيات كودكان
>  (1211088) ادبيات كودكان و نوجوانان
>  (1211025) اصول برنامه ريزي آموزشي
>  (1211355) اصول برنامه ريزي آموزشي
>  (1211040) اصول برنامه ريزي درسي
>  (1211353) اصول بهداشت و كمك هاي اوليه
>  (1211070) اصول بهداشت و كمكهاي اوليه
>  (1214016) اصول حسابداري
>  (1211024) اصول مديريت آموزشي
>  (1217054) اصول و فنون راهنمايي و مشاوره تحصيلي
>  (1211005) اصول و فنون راهنمايي و مشاوره خانواده
>  (1211087) اصول و مباني آموزش و پرورش
>  (1211008) اصول و مباني آموزش و پرورش
>  (1211013) اصول و مباني آموزش و پرورش
>  (1221017) اقتصاد آموزش و پرورش
>  (1221015) اقتصاد آموزش و پرورش
>  (1233030) انديشه اسلامي 1 (رایگان دانلود کنید)
>  (1233031) انديشه اسلامي 2 (رایگان دانلود کنید)
>  (1220479) انديشه سياسي امام خميني (رایگان دانلود کنید)
>  (1220003) انسان شناسي در اسلام
>  (1220434) انقلاب اسلامي ايران (رایگان دانلود کنید)
>  (1211052) برنامه ريزي آموزش فني – حرفه اي
>  (1211033) بهداشت عمومي
>  (1211041) بهداشت مدارس
>  (1211071) بهداشت و تغذيه مادر و كودك
>  (1211023) تاريخ آموزش و پرورش در اسلام و ايران
>  (1215427) تربيت بدني (رایگان دانلود کنید)
>  (1211074) تربيت بدني (ورزش و بازيهاي دبستاني)
>  (1215429) تربيت بدني ويژه (رایگان دانلود کنید)
>  (1233032) تفسير موضوعي قرآن (رایگان دانلود کنید)
>  (1233038) تفسير موضوعي نهج البلاغه (رایگان دانلود کنید)
>  (1211075) تهيه و كاربرد مواد و وسايل آموزشي
>  (1211045) جامعه شناسي آموزش و پرورش
>  (1222068) جامعه شناسي آموزش و پرورش
>  (1222067) جامعه شناسي عمومي
>  (1211351) حركات ورزشي و سرودهاي خاص
>  (1211067) حركات ورزشي و سرودهاي خاص كودكان
>  (1220657) حفظ جزء ٣٠ قرآن كريم (رایگان دانلود کنید)
>  (1233043) دانش خانواده و جمعیت (رایگان دانلود کنید)
>  (1211048) در آمدي بر نقش ادبيات در مدارس
>  (1211053) درآمدي بر نقش هنر در مدارس
>  (1211035) راهنمايي تحصيلي و شغلي
>  (1211028) روابط انساني در سازمانهاي آموزشي
>  (1211367) روان سنجي
>  (1211350) روانشناسي آموزش خواندن
>  (1217103) روانشناسي آموزش خواندن
>  (1217105) روانشناسي اجتماعي
>  (1217100) روانشناسي اجتماعي در تعليم و تربيت
>  (1217104) روانشناسي بازي
>  (1211365) روانشناسي تربيتي
>  (1217096) روانشناسي تربيتي
>  (1217098) روانشناسي رشد (نوجواني) 2
>  (1217046) روانشناسي رشد 1
>  (1217097) روانشناسي رشد كودكي 1
>  (1217099) روانشناسي شخصيت
>  (1211407) روانشناسي شخصيت (نظريه ها و مفاهيم )
>  (1217095) روانشناسي عمومي
>  (1217056) روانشناسي عمومي 1
>  (1217006) روانشناسي عمومي 2
>  (1217051) روانشناسي و آموزش كودكان استثنايي
>  (1217186) روانشناسي يادگيري
>  (1217052) روانشناسي پويايي گروه
>  (1211051) روش تحقيق در علوم تربيتي
>  (1211063) روش تدريس علوم تجربي و اجتماعي
>  (1211079) روش تدريس مهارت خواندن در دبستان
>  (1211007) روشها و فنون تدريس
>  (1211014) روشها و فنون تدريس
>  (1211012) روشهاي آماري در علوم تربيتي
>  (1211036) روشهاي ارزشيابي آموزشي
>  (1211357) روشهاي ارزشيابي آموزشي
>  (1217053) روشهاي تغيير و اصلاح رفتار
>  (1111264) رياضي مقدماتي
>  (1211068) زبان آموزي
>  (1212262) زبان انگليسي مقدماتي
>  (1212043) زبان تخصصي ( آموزش پيش دبستاني و دبستاني )
>  (1212020) زبان تخصصي برنامه ريزي درسي
>  (1212041) زبان تخصصی برنامه ریزی درسی
>  (1212256) زبان خارجه (رایگان دانلود کنید)
>  (1213211) زبان وادبيات فارسي مقدماتي (رایگان دانلود کنید)
>  (1211032) سازمان و قوانين آموزش و پرورش ايران
>  (1211015) سنجش و اندازه گيري در علوم تربيتي
>  (1213210) فارسي (رایگان دانلود کنید)
>  (1229128) فرهنگ وتمدن اسلام و ايران (رایگان دانلود کنید)
>  (1211038) فلسفه آموزش و پرورش
>  (1211006) فلسفه آموزش و پرورش
>  (1211411) فلسفه اخلاق (با تكيه بر مباحث تربيتي) (رایگان دانلود کنید)
>  (1211042) فناوري آموزشي
>  (1211062) قصه گويي و نمايش خلاق
>  (1211354) كاربرد كامپيوتر در مديريت آموزشي
>  (1115010) كاربرد مقدمات كامپيوتر در مديريت آموزشي
>  (1211004) كاربردآزمونهاي رواني
>  (1221014) كليات اقتصاد
>  (1211009) كليات فلسفه
>  (1211358) مباني امور مالي و تنظيم بودجه
>  (1221016) مباني امور مالي و تنظيم بودجه در آموزش و پرورش
>  (1217055) مباني و اصول راهنمايي و مشاوره
>  (1212042) متون تخصصي پيش از دبستان و دبستان
>  (1217049) متون زبان تخصصي روانشناسي و علوم تربيتي
>  (1212040) متون زبان خارجه در مديريت آموزشي
>  (1211043) مديريت آموزشي
>  (1211037) مديريت اسلامي
>  (1211021) مديريت عمومي
>  (1211030) مديريت كار عملي در آموزشگاه
>  (1211034) مديريت كار عملي در سازمانها
>  (1211046) مديريت كتابخانه
>  (1211050) مديريت كلاس
>  (1211076) مديريت مراكز پيش دبستاني و دبستاني
>  (1211047) مسائل آموزش و پرورش ايران
>  (1211026) مسائل آموزش و پرورش در ايران
>  (1211031) مسائل نوجوانان و جوانان
>  (1211073) مشاوره كودك
>  (1211080) مفاهيم و روش تدريس رياضيات در پيش دبستان و دبستان
>  (1211082) مفاهيم و روش تدريس علوم تجربي در پيش دبستاني و دبستان
>  (1211083) مفاهيم و روش تدريس علوم قران در پيش دبستاني و دبستان
>  (1211084) مفاهيم و روش تدريس هنر در پيش دبستان و دبستان
>  (1211022) مقدمات برنامه ريزي آموزشي و درسي
>  (1211011) مقدمات تكنولوژي آموزشي
>  (1211019) مقدمات روش تحقيق در علوم تربيتي
>  (1211366) مقدمات روشهاي تحقيق در روانشناسي و علوم تربيتي
>  (1211060) مقدمات مديريت آموزشي
>  (1211018) مقدمات مشاوره و راهنمايي
>  (1211029) نظارت و راهنمايي تعليماتي
>  (1211356) نظارت و راهنمايي تعليماتي
>  (1215428) ورزش 1 (رایگان دانلود کنید)
>  (1215430) ورزش ويژه (رایگان دانلود کنید)


   برو به بالای صفحهنظرات   نظرات و پیشنهادات خود را از قسمت زیر ارسال کنید


نام: *
ايميل: *
نظر: *
كد امنيتي:           كد امنيتي
کراکترهای نمايش داده شده در تصوير را در فيلد كد امنيتي وارد كنيد.
برچسبها:


Designed By Eleworks Studio Web Department
کلیه حقوق این سایت متعلق به PNULIB می باشد.

این سایت هیچ وابستگی به دانشگاه و مدیریت آن ندارد و به صورت کاملا شخصی اداره می شود