دانلود رایگان
   

دانلود نمونه سوالات رشته های مهندسي اقتصاد كشاورزي با جواب تستی و تشریحی

>  (1121066) آبخيزداري و حفاظت آب و خاك
>  (1121058) آبياري عمومي
>  (1413038) آبياري عمومي
>  (1121011) آبياري و اقليم شناسي كشاورزي
>  (1121059) آزمايشگاه آبياري عمومي
>  (1121065) آزمايشگاه آفات و بيماريهاي گياهي
>  (1121062) آزمايشگاه باغباني عمومي
>  (1121048) آزمايشگاه خاك شناسي عمومي
>  (1121054) آزمايشگاه دامپروري عمومي
>  (1411002) آزمايشگاه طرح آزمايشهاي كشاورزي
>  (1113113) آزمايشگاه فيزيك عمومي
>  (1121057) آزمايشگاه ماشين هاي كشاورزي
>  (1121046) آزمايشگاه هوا و اقليم شناسي كشاورزي
>  (1121044) آزمايشگاه گياه شناسي عمومي
>  (1212400) آشنايي با دفاع مقدس (رایگان دانلود کنید)
>  (1121008) آشنايي با شيوه هاي خود اشتغالي
>  (1223174) آشنايي باقانون اساسي جمهوري اسلامي ايران (رایگان دانلود کنید)
>  (1121064) آفات و بيماريهاي گياهي
>  (1117085) آمار 2
>  (1117196) آمار و احتمالات
>  (1117084) آمار و احتمالات
>  (1121049) آمار و احتمالات و كاربرد آن در كشاورزي
>  (1233027) آيين زندگي (اخلاق كاربردي ) (رایگان دانلود کنید)
>  (1233029) اخلاق اسلامي(مباني و مفاهيم) (رایگان دانلود کنید)
>  (1121022) اصو ل تبديل و نگهداري فرآورده هاي كشاورزي
>  (1121060) اصول آموزش و ترويج كشاورزي و منابع طبيعي
>  (1413042) اصول اقتصاد تعاون
>  (1121051) اصول اقتصاد كشاورزي
>  (1413028) اصول بيمه كشاورزي
>  (1121018) اصول ترويج و آموزش كشاورزي
>  (1413025) اصول حسابداري در واحد هاي كشاورزي
>  (1221199) اقتصاد آب و زمين
>  (1121038) اقتصاد ايران
>  (1121020) اقتصاد توسعه كشاورزي
>  (1413044) اقتصاد توسعه پايدار كشاورزي و منابع طبيعي
>  (1121014) اقتصاد توليد كشاورزي
>  (1413021) اقتصاد توليد كشاورزي
>  (1413029) اقتصاد جنگل، مرتع و شيلات
>  (1221198) اقتصاد خرد (2)
>  (1221025) اقتصاد خرد 1
>  (1221196) اقتصاد خرد 1
>  (1121024) اقتصاد رياضي
>  (1221200) اقتصاد رياضي
>  (1121033) اقتصاد سنجي
>  (1221201) اقتصاد سنجي
>  (1121009) اقتصاد كشاورزي
>  (1221202) اقتصاد كلان (2)
>  (1221197) اقتصاد كلان 1
>  (1121036) اقتصاد كلان 1
>  (1121037) اقتصاد كلان 2
>  (1413034) اقتصاد محيط زيست
>  (1121023) اقتصاد مديريت منابع طبيعي
>  (1413043) اقتصاد نيروي كار كشاورزي
>  (1233025) انديشه اسلامي 1 (رایگان دانلود کنید)
>  (1233026) انديشه اسلامي 2 (رایگان دانلود کنید)
>  (1220478) انديشه سياسي امام خميني (رایگان دانلود کنید)
>  (1220424) انقلاب اسلامي ايران (رایگان دانلود کنید)
>  (1121027) بازاريابي محصولات كشاورزي
>  (1413023) بازاريابي محصولات كشاورزي و منابع طبيعي
>  (1121061) باغباني عمومي
>  (1413032) باغباني عمومي
>  (1121010) باغباني عمومي
>  (1411003) بيمه محصولات كشاورزي
>  (1121032) تجارت بين المللي محصولات كشاورزي
>  (1215431) تربيت بدني (رایگان دانلود کنید)
>  (1215429) تربيت بدني ويژه (رایگان دانلود کنید)
>  (1233028) تفسيرموضوعي قرآن (رایگان دانلود کنید)
>  (1233039) تفسيرموضوعي نهج البلاغه (رایگان دانلود کنید)
>  (1413040) تهيه و ارزيابي اقتصادي طرحهاي كشاورزي و منابع طبيعي
>  (1121025) تهيه و ارزيابي طرحهاي كشاورزي
>  (1121013) جامعه شناسي روستايي
>  (1121055) جنگلداري
>  (1121021) حسابداري واحدهاي كشاورزي
>  (1220657) حفظ جزء ٣٠ قرآن كريم (رایگان دانلود کنید)
>  (1413033) حقوق كشاورزي و منابع طبيعي
>  (1121047) خاك شناسي عمومي
>  (1121004) خاكشناسي عمومي
>  (1414003) خاكشناسي عمومي
>  (1411511) دامپروري عمومي
>  (1121053) دامپروري عمومي
>  (1121031) دامپروري عمومي
>  (1233044) دانش خانواده و جمعیت (رایگان دانلود کنید)
>  (1121029) روشهاي تحقيق در اقتصاد كشاورزي
>  (1413047) روشهاي تحقيق در اقتصاد كشاورزي
>  (1111116) رياضي 2
>  (1111463) رياضيات (1)
>  (1111115) رياضيات عمومي
>  (1111263) ریاضی مقدماتی 1 - ریاضی مقدماتی
>  (1212261) زبان انگلیسی مقدماتی
>  (1225009) زبان تخصصي
>  (1212255) زبان خارجي (رایگان دانلود کنید)
>  (1213212) زبان و ادبیات فارسی مقدماتی (رایگان دانلود کنید)
>  (1121041) زراعت خصوصي
>  (1413020) زراعت عمومي
>  (1121005) زراعت عمومي
>  (1112160) زیست شناسی مقدماتی
>  (1413037) سياست كشاورزي
>  (1121026) سياست كشاورزي
>  (1121050) شناخت محيط زيست
>  (1114093) شيمي عمومي
>  (1114092) شيمي عمومي
>  (1114316) شيمي عمومي
>  (1114241) شیمی مقدماتی
>  (1121035) طرح آزمايشات كشاورزي
>  (1411001) طرح آزمايشهاي كشاورزي
>  (1121052) عمليات كشاورزي
>  (1121019) عمليات كشاورزي
>  (1213209) فارسي (رایگان دانلود کنید)
>  (1229127) فرهنگ و تمدن اسلام و ايران (رایگان دانلود کنید)
>  (1211410) فلسفه اخلاق (با تكيه بر مباحث تربيتي) (رایگان دانلود کنید)
>  (1113111) فيزيك عمومي
>  (1113112) فيزيك عمومي
>  (1113224) فیزیک مقدماتی
>  (1413027) كاربرد آمار در اقتصاد كشاورزي
>  (1413045) كاربرد برنامه ريزي رياضي در كشاورزي و منابع طبيعي
>  (1115215) كاربرد كامپيوتر در اقتصاد كشاورزي
>  (1413039) كاربرد كامپيوتر در اقتصاد كشاورزي
>  (1413030) كسب و كار كشاورزي تجاري
>  (1121012) كشاورزي پايدار
>  (1121056) ماشين هاي كشاورزي
>  (1121006) ماشينهاي كشاورزي
>  (1413035) مباني ترويج و آموزش كشاورزي
>  (1411058) مباني كشاورزي پايدار
>  (1212165) متون زبان خارجي اقتصاد كشاورزي
>  (1121003) مديريت آفات و بيماريهاي گياهي
>  (1214090) مديريت مالي
>  (1121040) مديريت منابع آبي
>  (1411007) مديريت واحدهاي زراعي و دامي
>  (1413036) مديريت واحدهاي كشاورزي
>  (1121028) مدیریت کشاورزی
>  (1121063) مرتعداري
>  (1121017) مساحي و نقشه برداري
>  (1121045) هوا و اقليم شناسي كشاورزي
>  (1215432) ورزش 1 (رایگان دانلود کنید)
>  (1215430) ورزش ويژه (رایگان دانلود کنید)
>  (1121039) پول و بانكداري
>  (1414001) گياه شناسي (1)
>  (1121043) گياه شناسي عمومي


   برو به بالای صفحهنظرات   نظرات و پیشنهادات خود را از قسمت زیر ارسال کنید


نام: *
ايميل: *
نظر: *
كد امنيتي:           كد امنيتي
کراکترهای نمايش داده شده در تصوير را در فيلد كد امنيتي وارد كنيد.
برچسبها:


Designed By Eleworks Studio Web Department
کلیه حقوق این سایت متعلق به PNULIB می باشد.

این سایت هیچ وابستگی به دانشگاه و مدیریت آن ندارد و به صورت کاملا شخصی اداره می شود