دانلود رایگان
   

دانلود نمونه سوالات رشته های جغرافيا با جواب تستی و تشریحی

>  (1216506) آب و هواشناسي توريسم
>  (1216551) ارزيابي پيامدهاي زيست محيطي برنامه هاي توسعه شهري
>  (1216562) ارزيابي پيامدهاي طرحهاي بهسازي و نوسازي شهري
>  (1216284) استفاده از كامپيوتر در برنامه ريزي روستايي
>  (1216418) اصول و روش هاي برنامه ريزي روستايي
>  (1216572) اقتصاد خرد و كلان و برنامه ريزي اقتصادي
>  (1216504) اقتصاد روستايي پيشرفته
>  (1216568) اقتصاد زمين و مسكن شهري
>  (1216269) اقتصاد فضا
>  (1216591) اقتصاد مناطق عشايري ايران
>  (1216488) اقليم شناسي ديناميك
>  (1216348) اكوسيستمهاي محيطي
>  (1216270) انسان و محيط
>  (1216346) انسان و محيط
>  (1216575) برنامه ريزي اقتصاد روستايي
>  (1216599) برنامه ريزي بافت هاي فرسوده و مسأله دار شهري
>  (1216564) برنامه ريزي بافت هاي فرسوده و مسأله دار شهري در ايران
>  (1216588) برنامه ريزي توسعه پايدار عشاير ايران
>  (1216280) برنامه ريزي روستايي با تأكيد بر ايران
>  (1216549) برنامه ريزي كاربري اراضي شهري
>  (1216581) برنامه ريزي كالبدي سكونتگاههاي روستايي
>  (1216281) برنامه ريزي كشاورزي با تأكيد بر ايران
>  (1216556) برنامه ريزي مجتمع هاي زيستي و شهرهاي جديد
>  (1216550) برنامه ريزي محيط زيست شهري در ايران
>  (1216601) برنامه ريزي محيط زيست شهري در ايران
>  (1216354) برنامه ريزي محيطي
>  (1216542) برنامه ريزي محيطي در نواحي روستايي
>  (1216579) برنامه ريزي مديريت ريسك و مخاطرات در مناطق روستايي
>  (1216593) برنامه ريزي مديريت ريسك و مخاطرات در مناطق روستايي
>  (1216580) برنامه ريزي مسكن روستايي
>  (1216578) برنامه ريزي مكان يابي استقرارگاههاي روستايي
>  (1216554) برنامه ريزي منطقه اي
>  (1216561) برنامه ريزي و توانمندسازي اجتماعات محلي شهري
>  (1216587) تاريخچه و روند تحولات جامعه عشايري با تأكيد بر ايران
>  (1216507) تحليل سريهاي زماني آب و هواشناسي
>  (1216544) تحليل فضايي روابط شهر و روستا
>  (1216543) تحليل هاي آماري در برنامه ريزي روستايي
>  (1216589) تعيين ظرفيت چرا و مديريت مراتع
>  (1216548) توان هاي محيطي در برنامه ريزي توسعه پايدار شهري
>  (1216574) توان هاي محيطي و اقتصاد فضاي روستايي
>  (1216573) توسعه جغرافيا و نظريه هاي اقتصادي
>  (1216425) جايگاه روستا در مطالعات و برنامه ريزي منطقه اي
>  (1216276) جغرافياي رابطه شهر و روستا در ايران
>  (1216271) جغرافياي شهري (پيشرفته)
>  (1220658) حفظ جزء ٣٠ قرآن كريم
>  (1216541) حقوق و قوانين روستايي
>  (1216602) حقوق و قوانين شهري و منطقه اي
>  (1216555) حقوق و قوانين شهري و منطقه اي در ايران
>  (1216566) ديدگاه ها و روش هاي برنامه ريزي مسكن شهري
>  (1216557) ديدگاه هاي آمايش شهري
>  (1216547) ديدگاه هاي برنامه ريزي محيط زيست شهري
>  (1216272) ديدگاهها و نظريه هاي توسعه روستايي
>  (1216274) روش تحقيق در جغرافيا و برنامه ريزي روستايي
>  (1216350) روش تحقيق در جغرافياي طبيعي
>  (1216539) روش ها و فنون تصميم گيري در برنامه ريزي روستايي
>  (1216570) روش هاي تحقيق در برنامه ريزي روستايي
>  (1216546) روش هاي تحقيق در جغرافيا و برنامه ريزي شهري
>  (1216421) روش هاي تحليل جمعيت
>  (1216349) روشهاي اقليم شناسي و تهيه و تفسير نقشه هاي اقليمي
>  (1222061) روشهاي تحليل جمعيت
>  (1216567) سكونتگاه هاي غير رسمي در كشورهاي در حال توسعه
>  (1216565) سياست هاي توسعه مسكن شهري در ايران
>  (1216604) سياست هاي توسعه مسكن شهري در ايران
>  (1216600) سياست هاي توسعه مسكن شهري در ايران
>  (1216536) سياستهاي فضايي در برنامه ريزي شهري
>  (1216535) طبيعت و شهر در تعاليم و فرهنگ اسلامي
>  (1511017) فناوري اطلاعات
>  (1216571) فناوريهاي جغرافيايي GIS ، RS در برنامه ريزي روستايي
>  (1216590) كارآفريني عشايري
>  (1216376) كاربرد آمار و احتمالات در اقليم شناسي
>  (1216605) كاربرد آمار و سيستم اطلاعات جغرافيايي در برنامه ريزي شهري
>  (1216545) كاربرد آمار و سيستم اطلاعات جغرافيايي در برنامه ريزي شهري
>  (1216357) كاربرد اقليم در برنامه ريزي محيطي
>  (1216537) كاربرد جغرافياي طبيعي در برنامه ريزي شهري
>  (1216351) كاربرد سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS) در مطالعات محيطي
>  (1216360) كاربرد كامپيوتر در اقليم شناسي
>  (1216559) كارگاه آمايش شهري و منطقه اي
>  (1216576) كارگاه برنامه ريزي اقتصاد فضا
>  (1216278) كارگاه برنامه ريزي روستايي (پروژه)
>  (1216582) كارگاه برنامه ريزي كالبدي
>  (1216552) كارگاه برنامه ريزي محيط زيست شهري
>  (1216569) كارگاه برنامه ريزي مسكن
>  (1216563) كارگاه بهسازي و نوسازي شهري
>  (1216497) كارگاه تحليل فضايي تخصصي اقليم
>  (1216491) كارگاه تحليل فضايي تخصصي برنامه ريزي روستايي
>  (1216498) كارگاه تخصصي برنامه ريزي اقليمي
>  (1216492) كارگاه تخصصي برنامه ريزي روستايي
>  (1216596) كارگاه مديريت توسعه پايدار روستايي
>  (1216380) مباني آب و هوا شناسي 1
>  (1216064) مباني جغرافياي روستايي
>  (1216378) مباني جغرافياي روستايي
>  (1216402) مباني سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS)
>  (1216395) مباني ژئومورفولوژي
>  (1216347) متون تخصصي
>  (1212211) متون تخصصي جغرافياي روستايي
>  (1216538) مدلها و فنون تصميم گيري در برنامه ريزي شهري
>  (1216595) مديريت توسعه پايدار اجتماعي و اقتصادي مناطق روستايي
>  (1216594) مديريت توسعه پايدار كالبدي - فضايي و اكولوژيك مناطق روستايي
>  (1216592) مديريت راهبردي توسعه روستايي
>  (1216298) مديريت روستايي
>  (1216558) مديريت شهري و توسعه فضايي
>  (1216505) مطالعات روستايي
>  (1216277) مطالعات محيطي در برنامه ريزي روستايي
>  (1216540) مكاتب و بنيان هاي نظري توسعه در برنامه ريزي روستايي
>  (1216534) مكتب ها و نظريه ها در جغرافيا
>  (1216345) مكتب هاي جغرافيايي
>  (1216289) مكتبهاي جغرافيايي
>  (1216353) ميكروكليماتولوژي پيشرفته
>  (1216560) نظريه ها و رويكردها و تجارب بهسازي و نوسازي شهري
>  (1216385) نقشه خواني
>  (1216042) نقشه خواني
>  (1216352) هيدرولوژي آبهاي سطحي
>  (1216358) واحدهاي ژئومورفولوژي ايران
>  (1216493) پروژه مطالعات روستايي
>  (1216279) کاربرد GIS در برنامه ریزی روستایی 2


   برو به بالای صفحهنظرات   نظرات و پیشنهادات خود را از قسمت زیر ارسال کنید


نام: *
ايميل: *
نظر: *
كد امنيتي:           كد امنيتي
کراکترهای نمايش داده شده در تصوير را در فيلد كد امنيتي وارد كنيد.
برچسبها:


Designed By Eleworks Studio Web Department
کلیه حقوق این سایت متعلق به PNULIB می باشد.

این سایت هیچ وابستگی به دانشگاه و مدیریت آن ندارد و به صورت کاملا شخصی اداره می شود